اشتراک خورشید ویژه پیشکسوتان رستوران روح ( یکساله)

150000تومان

15 دلار 

توجه: اگر قصد پرداخت با دلار دارید ، موس را روی مثلث بالا نگه دارید و روی نمایه دلار ظاهر شده کلیک کنید

 

لطفا قبل از ثبت نام و پرداخت با دقت مطالعه فرمایید.

چه کسی پیشکسوت رستوران روح است؟

اگر شما قبل از تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ عضو رستوران روح شده اید، به عنوان پیشکسوت محسوب میشوید و می توانید با پرداخت ۱۵۰ هزار تومان از مزایای اشتراک یکساله خورشید بهره مند گردید.

توجه : اگر پیشکسوت رستوران روح هستید در این طرح ثبت نام کنید. در غیر این صورت اشتراک دیگری را برای خرید انتخاب فرمایید.

 

مزایای  اشتراک خورشید:

عضویت یکساله در دوره خود آموزی معنا درمانی و رازهای علمی شفای طبیعی و
۳۰ تا ۴۰ درصد پاداش همکاری در روشنگری.

امکان ارتقا به رتبه الماس و دریافت ۵۰ درصد پاداش همکاری روشنگری

 

روشنگری یعنی کمک به دیگران برای آشنایی با این دوره خود آموزی و ثبت نام در یکی از اشتراکهای زمین، ماه و خورشید از طریق لینک اختصاصی که پس از ثبت نام در حساب کاربری با مشترکین ارائه خواهد شد.

 

 

 

توضیحات