مشخصات بانکی و اطلاعات شخصی برای پرداخت پاداش روشنگری
لطفا از صحت این کد ملی نوشته شده به عنوان نام کاربری مطمئن شوید. چون صحت این کد و تطبیق آن با شماره شبا و نام و نام خانوادگی برای پرداخت پاداش به همکاران روشنگر رستوران روح ضروری است .
نام و نام خانوادگی درج شده در کارت ملی شما
لطفا شماره موبایلی را وارد کنید که همیشه از آن استفاده می کنید و فعال است .
لطفا همان ایمیل فعالی باشد که هنگام ثبت نام وخرید اشتراک وارد کرده اید.
لطفا فقط اعداد شماره شبا را بنویسید و از درج IR آن خود داری فرمایید. دقت فرمایید که شماره شبا صحیح وارد شود چون پاداش همکاران روشنگر به این شماره واریز میشود.
دقت فرمایید که شماره حساب شما صحیح وارد شود چون پاداش همکاران روشنگر به این شماره واریز میشود.
دقت فرمایید که شماره کیف پول تتر صحیح وارد شود چون پاداش همکاران روشنگر به این شماره واریز میشود.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .