اشتراک ماه رستوران در روح ( شش ماهه)

590000تومان

50 دلار 

توجه: اگر قصد پرداخت با دلار دارید ، موس را روی مثلث بالا نگه دارید و روی نمایه دلار ظاهر شده کلیک کنید

 

مزایای  اشتراک ماه:

عضویت شش ماه رتبه در دوره خود آموزی معنا درمانی و رازهای علمی شفای طبیعی

استفاده از همه مطالب و کلاسها
در یافت ۳۰ تا ۴۰ درصد پاداش همکاری در روشنگری.

روشنگری یعنی کمک به دیگران برای آشنایی با این دوره خود آموزی و ثبت نام در یکی از اشتراکهای رتبه های زمین، ماه و خورشید از طریق لینک اختصاصی که پس از ثبت نام در حساب کاربری با مشترکین ارائه خواهد شد.

 

توضیحات