اشتراک خورشید رستوران روح ( یکساله)

990000تومان

80 دلار 

توجه: اگر قصد پرداخت با دلار دارید ، موس را روی مثلث بالا نگه دارید و روی نمایه دلار ظاهر شده کلیک کنید

 

مزایای  اشتراک خورشید:

عضویت یکساله در دوره خود آموزی معنا درمانی و رازهای علمی شفای طبیعی

استفاده از همه مطالب و کلاسها

در یافت ۳۰ تا ۴۰ درصد پاداش همکاری در روشنگری.

امکان ارتقا به رتبه الماس و دریافت ۵۰ درصد پاداش همکاری روشنگری و دریافت گواهی روشنگر ارشد از رستوران روح ( البته پس از موفقیت در امتحان کتبی و شفایی در مورد مطالب رستوران روح )

روشنگری یعنی کمک به دیگران برای آشنایی با این دوره خود آموزی و ثبت نام در یکی از اشتراکهای زمین، ماه و خورشید از طریق لینک اختصاصی که پس از ثبت نام در حساب کاربری با مشترکین ارائه خواهد شد.

 

توضیحات