اشتراک زمین در رستوران روح ( سه ماهه)

30دلار

30 دلار 

توجه: اگر قصد پرداخت با دلار دارید ، موس را روی مثلث بالا نگه دارید و روی نمایه دلار ظاهر شده کلیک کنید

 

مزایای  اشتراک زمین:

اشتراک سه ماهه در دوره خود آموزی معنا درمانی و رازهای علمی شفای طبیعی و

استفاده از همه مطالب و کلاسها

در یافت ۳۰ تا ۴۰ درصد پاداش همکاری در روشنگری.

روشنگری یعنی کمک به دیگران برای آشنایی با این دوره خود آموزی و ثبت نام در یکی از اشتراکهای  زمین، ماه و خورشید از طریق لینک اختصاصی که پس از ثبت نام در حساب کاربری با مشترکین ارائه خواهد شد.

 

توضیحات