داستان پزشک بی خدایی
که عارف شدکلاس تفسیر و خلاصه کتاب
دورنمای بهشت برین
نوشته دکتر ایبن الکساندر
متخصص جراحی مغز و اعصاب و استاد دانشگاه هارواردتلفن پشتیبانی رستوران روح
۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳
۰۹۱۸۸۳۲۵۴۹۳ . . .

برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید:

۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳

برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ای شده نالان ز غم و درد خویش 

تو نداری خبر از گنج خویش

گنج تو باشد دل آگاه تو 

گوهر تو اشک سحرگاه تو