برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید:

۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳

برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ای شده نالان ز غم و درد خویش 

تو نداری خبر از گنج خویش

گنج تو باشد دل آگاه تو 

گوهر تو اشک سحرگاه تو