مراقبه های شفای الهی
رستوران روحگوینده و نگارنده متن مراقبه
فیروزه رحمانی فرح و دکتر رضا حق پرست
مراقبه شفای الهی بیماریها

مراقبه شفای الهی سرطان

مراقبه شفای الهی بیماریهای خود ایمنی


برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید:

۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳

برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ای شده نالان ز غم و درد خویش 

تو نداری خبر از گنج خویش

گنج تو باشد دل آگاه تو 

گوهر تو اشک سحرگاه تو